Dokument som behövs för att sälja fastigheten på Mallorca

För att säkerställa att försäljningsprocessen av din fastighet i Spanien går smidigt och snabbt rekommenderar vi att du förbereder och har följande dokument till hands:

1. Dokument om köpet av din fastighet, ett dokument som bekräftar detta och som kallas "Escritura de Compraventa", som du undertecknade när du köpte din fastighet.

2. Nota Simple - detta är det andra dokumentet som bekräftar din äganderätt och anger även om det finns ett hypotekslån som är utfärdat för fastigheten.

3. Mottagande av betalning av fastighetsskatt (IBI). Det är önskvärt, men inte nödvändigtvis vara i besittning av ett kvitto på betalning av några år, det visar kunden din ärlighet och öppenhet. Om du säljer är inte ännu oavslutad egendom och det är inte registrerat i SUMA, måste du be en arkitekt som är ansvarig för konstruktionen att förbereda planen för huset, förbereda ett dokument om dess läge, Escritura Compraventa, bilder av huset och ge ett lokalt kontor SUMA, då huset kommer att officiellt registreras och du kan få alla IBI faktura för den föregående perioden. Vanligtvis levereras dessa räkningar till ditt hem inom 2 år efter att byggnationen avslutats och ska även betalas av dig om du inte var ägare till huset vid den tidpunkten. Om du inte vill betala räkningarna på egen hand är det önskvärt att beräkna det totala beloppet och att köparen säger till om det - det är normal praxis att göra saker och ting.

Kom ihåg att ett konto hos IBI är ett bevis på att huset officiellt existerar och är korrekt registrerat för skatteändamål. Dessutom måste kontot tillhandahållas notarie när du undertecknar affären, eftersom de ger information om kadasternumret, som är 1997, bör det ingå i listan över dokument vid transaktioner med fastigheter.

4. Intyg om att ingen överträdelse skett (Certificado de No Infracción Urbanística). Detta intyg kan erhållas i stadshuset, som tillskrivs din fastighet. Han bekräftar att fastigheten inte är listad för några böter (till exempel för otillåten utbyggnad) och/eller restriktioner för transaktioner med den ur stadshusets synvinkel. För att få den måste du komma personligen eller skicka din advokats fullmakt till stadsplaneringsavdelningen (Departamento de Urbanismo) i ditt stadshus.

Vilka dokument krävs för att ansöka om certifikatet:

1. En kopia av köpekontraktet (Escritura de Compraventa).

2. En kopia av IBI-räkningarna.

3. Ibland krävs ytterligare bekräftelse för vatten och/eller el.

4. Ägaren eller den person som har rätt att underteckna handlingar på ägarens vägnar ska vara närvarande.

5. Originalet av ditt skatteregistreringsnummer N.I.E.

6. Intyg om avräkning (LICENCIA DE PRIMERA O SEGUNDA OCUPACIÓN)

Detta dokument, som utfärdats av borgmästarens kansli, och upprepar sin beredskap att flytta hem. Certifikatet ska utfärdas så snart bostaden är färdigställd och mottagit dokument Certificado Final de Obra (Byggnadstillstånd utfärdat av borgmästarkontoret), samt Declaración de Obra Nueva (Deklaration om genomförandet av arbetet, som bekräftar att arbetet utfördes med tillstånd). Kom ihåg att om du inte har detta intyg, är ditt hem inte kallas hem, han formellt kallas byggnaden och är i byggprocessen.

Det händer ofta att byggherren under lång tid inte får ett intyg om bosättning, men i husen/lägenheterna finns allt du behöver, inklusive vatten kan finnas, el, gas, men kvaliteten kan vara allvarligt låg, för att inte tala om det faktum att tjänster tillhandahålls för byggandet i byggfasen, men inte för det färdiga huset.

Varför är allt detta nödvändigt?

Även utan att beröra den juridiska frågan kan du med hjälp av förberedda dokument genomföra en transaktion "utan problem" och inte heller ge köparen möjlighet att ifrågasätta något. Alla dokument kan du få den officiella begäran från ägaren och det är extremt enkelt.